Aktuellt

 

 

Föreningens syfte och mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva idrott i den omfattning som resurserna tillåter. Utöver vad som framgår i föreningens stadgar skall:

 

  • All verksamhet skall vara drogfri
  • Vi accepterar ingen mobbing, kränkande behandling eller diskriminiering. Eventuella avarter meddelas omgående till någon eller några av styrelseledamöterna. Styrelsen har deltagit i en trestegsutbildning om dessa viktiga frågor för oss att beakta och har vid

styrelsemötet 2/6-2015 antagit följande handlingsplan i sin helhet:

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling för Viksjö Idrottsförening

 

Denna handlingsplan ska ge förtroendevalda , aktiva, föräldrar och ledare vägledning om de upptäcker eller misstänker att mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer i föreningens verksamhet.

 

Förklaringar av definitioner

 

Mobbad är en person som upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan var genom glåpord eller nedsättande kommentarer eller andra uttryck typ diverse gester med kroppsdelar. Viktigt att vara uppmärksam på att kränkande behandling även kan förekomma utan att den som är utsatt uttrycker att denne upplever sig kränkt.

 

Diskriminering är när en person behandlas sämre på grund av t.ex kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk åsikt.

 

 

Så här agerar du om någon beter sig illa.

 

Steg 1: Stoppa beteendet genom att tillrättavisa den som betett sig illa. Diskutera igenom situationen med de som är berörda. Skapa en överenskommelse om hur ni ska gå vidare!

Bestäm tidplan för utvärdering.

 

Steg 2: Utvärdera hur Steg 1 har fungerat

 

Steg 3: Om Steg 1 inte har lett till en fungerande lösning så tar du kontakt med Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Oro för att ett barn far illa

Om du känner oro för att ett barn far illa kontaktar du:

Föreningens ordförande eller någon annan i styrelsen (se bifogad adresslista)

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit anmälan bedömer om ärendet skall tas internt i styrelsen först eller om socialtjänsten skall kontaktas omgående.

 

Telefonnummer till Socialtjänsten för orosanmälan: 073-274 30 82 eller 073-274 30 83.

 

Föreningens ordförande eller den som mottagit ärende ansvarar för att berörda parter informeras.

 

 

 

Aktuellt

 

Bordtennisbord till salu

Vi säljer tre st bättre begagnade bordtennisbord till högstbjudande. Borden är av bra kvalitet, rejäla STIGA-bord men nötta av tidens tand. Borden kan visas t.ex. i samband med bordtenniskvällarna på Folkets Hus måndagar kl.18.30. Ola Risberg 0705896808 eller Börje Forsberg 0702675575 kan ge upplysningar och ta emot anbud senast 31 oktober.

 

Bordtennis på Folkets Hus måndagar kl 18.30. Kolla Viksjösidan på Facebook där ev ändringar läggs in!

 

BingoLotto med Loket Olsson i tre veckor! Lotter säljs av Björn Nordling, Gammelgården 163, 070 6024170 eller Helena och Micke Pettersson Nordanå 0611 31161

 

 

 

 

Webbansvarig: VIF genom Åke Svedlund